Osobní rozvoj – EFT

EFT metoda

Nauka Emotional Freedom Techniques – Technika emoční svobody – je relativně nová. Vymyslel ji na začátku devadesátých let minulého století Američan Gary Craig. Spočívá v ovlivňování toku životní energie tělem. Energii usměrňujete klepáním na konce drah meridiánů, kterými proudí. Příslušné body máte na hlavě, hrudníku a na rukou.

Jak EFT pomáhá?

EFT – Technika emoční svobody je založena na poznání, že příčinou většiny problémů, kterými můžeme dlouhodobě trpět, jsou emoční bloky způsobené traumatickými nebo jinými událostmi v našich životech. EFT vede k jejich odblokování a tím i zbavení se dlouhodobě nezpracované emoce, na kterou bývá často navázán i fyzický zdravotní problém, kterým můžete souběžně trpět, metoda tedy dovede zabránit tomu, aby se negativní zážitky nebo zkušenosti z naší minulosti promítaly negativně do našeho současného života. EFT pomáhá na jedné straně vaší psychice, neboť jí uvádí rychle do pohody a klidu, na druhé straně tělu, kdy vyrovnává všechny jeho správné funkce. Hlavní částí léčby a sezení s terapeutem je rozklíčování, odhalení pravé příčiny problému.

Při jakých problémech ji můžeme použít?

Původně byla tato technika zamýšlena jako prostředek k odstraňování psychických potíží. Časem se její působnost rozšířila i na problémy tělesné, EFT pomáhá například při migréně a bolestech hlavy, chronické únavě, stavech úzkosti, problémech v osobních a pracovních vztazích, kontrole negativních pocitů – jako například hněv, zlost či agrese. Pomáhá s nespavostí, tématem sebeúcty – sebevědomí – sebelásky, odpoutání se od minulosti, problémech s motivací a tak dále.
Tuto techniku je možné používat k samoléčbě bolestí i nemocí, auto-psychoterapii, první pomoci při záchvatu paniky, vzteku, lítosti, strachu, zlosti, nenávisti… Pamatujte, že klíčem k úspěchu této techniky jsou EMOCE, zaměřením se na negativní emoci rozpouštíme napětí v našem těle.

Naše terapeutka vás v aplikaci Balance provede technikami ťukání se zaměřením na aktivaci, zklidnění a koncentraci vašeho těla i mysli.